Pokud program nefunguje správně a například po jeho startu se zobrazují chyby (většinou začínající textem "NexusDB...") došlo pravděpodobně k porušení databáze programu (vlivem nekorektního ukončení programu, pádu PC apod).

  • Pokud je možné program spustit tak v hlavním nastavení programu zaškrtněte volbu pro opravu databáze při dalším spuštění programu a program restartujte

         

 

  • Pokud není možné program spustit tak jej z příkazové řádky spuťte příkazem
    SendMails.exe -d
    (musíte se nacházet ve složce c:\Program Files (x86)\SendMails)